Blog

De blogs van The Boost Force

Covid-19, het nieuwe normaal?

Beste lezer, Door Corona hebben we afgelopen maanden een bizarre tijd meegemaakt. In afwachting van een goed werkend en veilig vaccin zal dit binnen korte tijd ook niet veranderen. Dat betekent dat er nog steeds richtlijnen van kracht zijn. Gezondheid is nog steeds topprioriteit nummer 1. De 1,5 meter afstand die geldt is nog steeds […]
E-Book - The Boost Force

Wetenschappelijk onderzoek leidt tot verhoging van productiviteit op kantoor

U, als ondernemer weet als geen ander dat gemotiveerde en ge├»nspireerde werknemers een verrijking betekent voor uw bedrijf, maar het kan altijd beter. Uit onze, maar ook externe, (wetenschappelijke) onderzoeken blijkt dat goede kantoor/werkomstandigheden belangrijk zijn voor de prestatie van de medewerkers. Daarnaast is commitment en engagement van de medewerkers belangrijk voor de productiviteit. Tevreden […]
Planten op kantoor - The Boost Force

Wie een gezonde werknemer heeft, heeft de toekomst.

In mijn vorige blog heb ik geschreven over het dragen van verantwoordelijkheden thuis en op het werk en dat daar vaak nogal wat discrepantie tussen bestaat. Zo bestaat er ook vaak een groot verschil tussen de inrichting van het thuis van de werknemer en de inrichting van zijn werkplek. Thuis draait het om gezelligheid, warmte […]
Burn out door werkdruk - The Boost Force

Het bedrijfsleven heeft steeds meer protocollen ingevoerd die risicomijdend zijn.

Burn-out Er wordt veel onderzocht in ons land. Nu is er een onderzoek over burn-out verschenen waarin men spreekt over hoge werkdruk, maar ook dat werknemers weinig inbreng hebben over de invulling van hun werk, denk hierbij over de hoeveelheid werk, maar ook over protocollen. In tegenstelling wat zo’n onderzoek oplevert, over het vaststellen van […]
Werkplekonderzoek - The Boost Force

Verbetering van de communicatie binnen het bedrijf.

Beste lezer, Zoals ik al in mijn vorige blog schreef, wie zijn ogen goed gebruikt kan veel zien. Wij bezoeken zoals geschreven veel bedrijven en dan ziet u anderen hun werk en werkomgeving organiseren. Daar leert u veel van. De eerste blik is vaak dat men de negatieve kanten ziet en het daar over heeft. […]
Werknemers met verantwoordelijkheden - The Boost Force

Geef de werknemers meer verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden Kern van deze blog gaat over plezier in het werk en meedoen. Elk bedrijf heeft uiteindelijk tot doel om financieel gezond te zijn en te blijven. Om dit doel te bereiken moet er arbeid verricht worden. Uiteraard is dit een open deur. Er bestaat een oude wijsheid dat alles wat men met plezier doet […]
Presterende medewerkers - The Boost Force

Waarom medewerkers beter presteren!

Vraag : Wat doet uw bedrijf? Standaard is dan het antwoord : We maken . . . . . Bijna alle bedrijven vertellen dan wat ze doen en om vervolgens te vertellen hoe ze het doen. Heel vaak komen ze niet toe aan de vraag waarom ze het doen. Normaal blijft men dan steken bij […]