De rol van geluid op productiviteit

Geluid en akoestiek in de werkomgeving

Bellende collega’s in de kantoortuin, lawaai van machines, nagalm in een hoge ruimte… geluid kan indringend en belemmerend zijn. Omgevingsgeluid en de akoestiek van de werkruimte spelen een grote rol in de beleving van het werkklimaat. Vooral als er sprake is van een te hoge nagalmtijd (echo) is de invloed op het concentratievermogen groot. Toch wordt er lang niet altijd stil gestaan bij de factor geluid als het gaat om de gezondheid en de productiviteit van medewerkers.

Minder stress op kantoor door beter geluid

De nagalmtijd in een ruimte heeft grote invloed op de gezondheid en productiviteit van uw medewerkers: concentratie en omgaan met stress worden door nagalm beïnvloed. Daarbij werken omgevingsgeluid of slechte akoestiek fouten en ziekteverzuim in de hand. Worden in een ruimte taken uitgevoerd waarbij geconcentreerd werken van belang is, dan moet geluid zo veel mogelijk geëlimineerd worden. Geluid is onzichtbaar, maar is een belangrijk onderwerp bij het ontwerp van een goede werkruimte.  

Privacy

The Boost Force heeft de expertise in huis om u op dit terrein deskundig te adviseren. Wij voeren metingen uit en inventariseren ter plekke wat gedaan kan worden om de geluidsterkte op het juiste niveau te brengen. Vervolgens adviseren we over de benodigde maatregelen voor een aangepaste akoestiek, privacy en eliminatie van omgevingsgeluid.