Ergonomische werkplek

Ergonomische werkplek inrichten

Het effect van licht, geur, geluid, groene planten, klimaat, cultuur en gedrag hebben grote invloed op ons welzijn en productiviteit. Dit is gebleken uit talloze onderzoeken. Laat deze factoren nu net de bouwstenen voor de inrichting van een kantoor zijn! Ieder bedrijf investeert tijd en moeite in het ergonomisch instellen van een werkplek. Maak het dan ook meteen de moeite waard en laat u hierin begeleiden door The Boost Force! 

Advies inrichting ergonomische werkplek

Ergonomie omschrijft zichzelf als ‘de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving’. Dat omvat dan ook niet alleen direct de werkplek. Ergonomische aanpassingen op de werkplek die u door kunt voeren zijn, behalve een optimale instelling van uw bureaustoel, wijzigingen in bijvoorbeeld licht, geur, geluid, planten, klimaat en cultuur en gedrag. Deze factoren beïnvloeden het welzijn van uw medewerkers dusdanig dat deze aanpak op zijn beurt ook de productiviteit een boost geeft. 

Ergonomische werkplek verplicht door de Arbowetgeving 

Zonder de verplichtingen vanuit de Arbowetgeving benoemd te hebben, hopen wij u bewust te hebben gemaakt van het belang van een ergonomische werkplek. Bij het inrichten van uw kantoor moet er echter minimaal aan de wetgeving voldoen worden. Door een In-Depth-Scan uit te voeren bent u hiervan verzekerd. Uiteraard blijft het daar niet bij. Om een productieve en gezonde werkplek op te leveren is een alomvattende aanpak op maat nodig, die volledig wordt afgestemd op uw wensen. Onze aanpak is doelgericht, we leveren conform de planning en het budget en we wijzen u ook op de eventuele subsidie- en investeringsaftrekregelingen die er zijn. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Heeft u interesse in de diensten van The Boost Force? Graag komen wij dan met u in contact. Voor het maken van een afspraak of het stellen van een vraag kunt u terecht op deze pagina, waar het contactformulier van The Boost Force te vinden is. Graag helpen wij u dan ook verder! 

Volg ons ook op LinkedIn!