Klimaat en prestaties

Prioriteit: klimaat op de werkvloer


Het werkklimaat. Er is de afgelopen decennia onder druk van de Arbowet veel aandacht van werkgevers uitgegaan naar ergonomische kantoormeubels als het ging om het welzijn van de medewerkers. Als het werkklimaat al ter sprake kwam, was dat in de betekenis van de onderlinge verhoudingen en cultuur. Bij andere factoren die de productiviteit beïnvloeden, zoals licht, lucht, geluid en geur, lag niet de eerste prioriteit.

Optimaal presteren

Verkeerde concentraties van CO2, te droge lucht, fijnstof, hoge temperaturen, muffe geurtjes … dergelijke factoren zorgen ervoor dat uw medewerkers niet optimaal presteren. Regelmatig komen wij in kantoren waar het algemene klimaat onvoldoende is. We bedoelen daarmee de kwaliteit van licht, geluid, geur en lucht (fijnstof) op de werkplek. Zijn deze facetten niet optimaal ingesteld, dan kunnen uw medewerkers niet optimaal presteren.

Klimaat verbeteren

Dat blijkt uit de vele onderzoeken op dit gebied. Ze laten zien dat het klimaat op de werkplek bijzonder belangrijk is voor het functioneren van medewerkers. De invloed van lucht, licht, temperatuur en dergelijke is wetenschappelijk bewezen en met cijfers gestaafd. De aandacht ervoor neemt nu een vlucht. The Boost Force ondersteunt u bij het inventariseren van het niveau van de klimaatfactoren in uw organisatie. Wij doen een werkplekonderzoek om de huidige situatie in kaart te brengen (dat kan ook op onderdelen). Vervolgens krijgt u advies over de maatregelen die essentieel zijn om het klimaat te verbeteren en daarmee de productiviteit te verhogen. 

Deugt het klimaat?

Dit is een kernvraag die ondernemers zich moeten stellen. Hiermee bedoelen wij natuurlijk de kwaliteit van licht, geluid en lucht op de werkplek. Van oudsher is het klimaat zoals hierboven omschreven vaak aan de aandacht ontsnapt, het is niet de eerste prioriteit geweest om te kunnen produceren. Vele onderzoeken (zie elders) komen tot de conclusie dat het klimaat op de werkplek lang niet optimaal is waarin werknemers moeten functioneren. De invloed van lucht, licht en temperatuur op het werkklimaat en werknemers is onmiskenbaar maar veelal onderbelicht. The Boost Force kan u een helpende hand toesteken om een antwoord te vinden om mogelijk bestaande hiaten te vinden. De procedure die wij hanteren is om allereerst een onderzoek naar de huidige, werkelijke situatie, een zogenaamd werkplekonderzoek. Daarna wordt overlegt welke maatregelen essentieel zijn en welke een lagere prioriteit hebben. Wij adviseren op maat en naar behoefte.
The Boost Force doet metingen op gebied van temperatuur, fijnstof, CO2, vocht, geluid en licht.


Onderdeel van wetenschappelijke onderzoeken;
'Findings of the report include:
Indoor air quality: A comprehensive body of research suggests that better indoor air quality (low concentrations of CO2 and pollutants and high ventilation rates) can lead to productivity improvements of 8-11%.
Thermal comfort: Research demonstrates that thermal comfort has a significant impact on workplace satisfaction and modest degrees of personal control over thermal comfort can return single digit improvements in productivity.
Lighting and views of nature: Several studies have estimated productivity gains as a result of proximity to windows, with experts now thinking that views from windows are probably the more significant factor, particularly where the view offers a connection to nature.
Noise and acoustics: Research suggests that being productive in the modern knowledge-based office is practically impossible when noise provides an unwanted distraction. This can be a major cause of dissatisfaction amongst occupants.
Interior layout: The way the interior of an office is configured (including workstation density and configuration of work space, breakout space and social space) has been found to have an impact on concentration, collaboration, confidentiality and creativity.
Active design and exercise: Health can be improved through exercise, and so active design within a building, and access to services and amenities such as gyms, bicycle storage and green space can help to encourage healthier lifestyles of building occupants’.