Het bedrijfsleven heeft steeds meer protocollen ingevoerd die risicomijdend zijn.

Burn-out

Er wordt veel onderzocht in ons land. Nu is er een onderzoek over burn-out verschenen waarin men spreekt over hoge werkdruk, maar ook dat werknemers weinig inbreng hebben over de invulling van hun werk, denk hierbij over de hoeveelheid werk, maar ook over protocollen.

In tegenstelling wat zo’n onderzoek oplevert, over het vaststellen van feiten heeft de Boost Force ideeën, opvattingen en oplossingen om niet alleen het aantal burn-out gevallen terug te dringen, maar ook voor het verhogen van het werkplezier.

Meer verantwoordelijkheden

Het kan niet genoeg onderstreept worden dat mensen die in hun particuliere omgeving alles moeten kunnen om volwaardig in de maatschappij te kunnen existeren in hun werkomgeving ontdaan worden van hun kennis en verantwoordelijkheden. De complexiteit van de leefomgeving neemt steeds meer toe en eist dat mensen dit kunnen invullen. We hebben te maken met terugtredende overheid die vraagt aan burgers om zelf zaken te (kunnen) regelen. Vroeger kon men een straatfeest samen beginnen en vieren. Nu moet je een afzetting regelen, een verkeersregelaar inhuren, hesjes kopen, de politie op de hoogte brengen etc.

Daarnaast hebben velen een gezin waarin ze weer met andere regels te maken krijgen, een school voor de kinderen zoeken, de proviandering elke dag in huis halen en nog veel meer.

Risicomijdend gedrag

Dat onderzoek heeft het over de invulling van het werk en de werkplek. Langzamerhand neemt juridisering (protocollen en arboregels) de macht over en wordt dezelfde burger als werknemer zijn verantwoording, creativiteit en inventiviteit ontnomen. Alles tezamen kan je uiteindelijk spreken over risicomijdend gedrag.

Het hele leven bestaat uit risico lopen en proberen om risico’s te beheersen en niet om de risico’s te laten heersen zodat het hele bouwer krakend vastloopt.

Balans tussen risico en risicomijdend

The Boost Force heeft zich tot taak gesteld om in dit krachtenveld de juiste middelmoot te vinden. Door kennis en opgedane ervaring in zowel positieve als negatieve ervaringen kan The Boost Force u helpen om een tussenweg te vinden tussen risico en risicomijden.

Uiteindelijk is en blijft een onderneming een hiërarchisch geleid gebeuren waarin het beleid aan de top vastgesteld wordt.

Echter met het juiste klimaat in de onderneming kan men ver komen met verantwoordelijkheid gevoel bij iedereen en het aanwenden creativiteit en inventiviteit en dat is het kennisgebied van The Boost Force.

Wordt vervolgd…

Meer weten? Neem contact op!

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Email: frans@theboostforce.nl of telefoonnr. 06-15 595 141

Volg ons ook op LinkedIn!